Thursday, September 21, 2017

Colorful Mushrooms


Autumn always bring a lot of color and lovely mushrooms to the nature. Let's bring that autumn feeling inside by crocheting some colorful mushrooms.


I admit that I find this pattern a bit addictive. I had a hard time to stop the making of mushrooms. Would love to have one in each yarn color that I own :)


This yarn used in this post was sponsored by Järbo garn. Read more about that here. 

I put a lot of work into my patterns so if you use them and share images on social media I would be very happy if you share a link to my blog or tag your image with #intheyarngarden . That makes it easier for me to see your creations which I'd love to see :)


MATERIAL


YarnJärbo 8/4 (100% Cotton, Mercerized & Gassed) in several colors.

Hook: 2,5 mm

Stuffing, scissors and a needle.
SIZE


The mushroom hat is around 5 cm in diameter and the whole mushroom is around 6 cm high. 

ABBREVIATIONS, US CROCHET TERMS


st - stitch
ch - chain
sl st - slip stitch
sc - single crochet
sctog - single crochet together
dc - double crochet
fpdc - front post double crochet
** – repeat instructions between stars the amount of times specified

Add this project to your Ravelry queue!DESCRIPTION


Each mushroom is crocheted in two parts, the foot and the hat. The foot and hat are joined in the last round of the hat.


FOOT 


The first 9 rounds are worked in the round as a spiral. Round 10 is finished with a sl st in the first st of the round. Round 11-12 begins with a ch-3 counting as a st.


Start with a magic ring.

R 1:   Make 6 sc in the magic ring. (6 sts)
R 2:   *2 sc in next st , 1 sc in next st* repeat 3 times. (9 sts)
R 3-4: 1 sc in each st around. (9 sts)
R 5:   *1 sc in next st , 2 sctog * repeat 3 times. (6 sts)
R 6-9: 1 sc in each st around, (image 1). (6 sts)
R 10:   2 sc in each st around. Finish this round by making a sl st in the first st of the round. (12 sts)
R 11:  ch 3, 1 dc in same st as the ch-3, *2 dc in next st* repeat 11 times. Join round with a sl st, (image 2). (24 sts)
R 12:  ch 3, 1 dc in same st as the ch-3, 1 fpdc around next st , *2 dc in next st, 1 fpdc around next st * repeat 11 times. (Image 3). Join round with a sl st or with an invisible join. (36 sts)Fasten off and weave in ends.


Mushroom foot and hat before joining roundHAT


The hat is worked in the round as a spiral. 


Start with a magic ring.


R 1: Make 4 sc in the magic ring. (4 sts)
R 2: 2 sc in each st around. (8 sts)
R 3: 1 sc in each st around. (8 sts)
R 4: *2 sc in next st , 1 sc in next st* repeat 4 times. (12 sts)
R 5: *2 sc in next st , 1 sc in next st* repeat 6 times. (18 sts)
R 6: *2 sc in next st , 1 sc in next 2 sts* repeat 6 times. (24 sts)
R 7: *2 sc in next st , 1 sc in next 3 sts* repeat 6 times. (30 sts)
R 8: *2 sc in next st , 1 sc in next 4 sts* repeat 6 times. (36 sts)
R 9: *2 sc in next st , 1 sc in next 5 sts* repeat 6 times. (42 sts)
R 10: 1 sc in each st around. (42 sts)

During the next round (R11) we will join the hat with the foot. Since there is 42 sts on the last round of the hat but only 36 sts on the foot we need to decrease with 6 sts on the hat. When decreasing, put the hook through the front loop of the 2 sts to be joined on the hat and through the front loop of the foot st. Otherwise you put the hook through both loops of the hat st but only on the front loop of the foot st, (image 5 and 6).

Don't forget to put some stuffing into the mushroom before joining it completely! (image 7 )

Hold the hat against the foot with the wrong side against each other.

R 11: *2 sctog , 1 sc in next 5 sts* repeat 6 times. (36 sts)
Join round with a sl st or with an invisible join.


Joining of mushroom foot and hat


Fasten off and weave in ends, (image 8).


Your first mushroom is finished. Now you only need to decide on how many to make :)


Mushrooms, mushrooms, mushrooms..Out in the wild ;)
If you've got questions, or find any errors in this pattern, please tell me!
It would be very nice to see your blankets, so please tag images with #intheyarngarden or feel free to leave a comment with a link to your picture.
Happy crocheting!© Copyright In the Yarn Garden 2017. All rights reserved. 
Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited without permission from In the Yarn Garden.
You are though very welcome to link to this site. 
You can sell items made from this pattern, please credit In the Yarn Garden as designer. 
You can not use my patterns or pictures for any kind of advertising.

Färgglada svampar


På hösten blir skogen full av vackra svampar. Varför inte ta med hösten in genom att virka färgglada små svampar? 


Jag erkänner att jag blev smått beroende av att virka svampar under tiden som jag skapade det här mönstret. Jag skulle helst haft en i varje garnfärg som jag äger :)


Garnet som använts i det här inlägget är sponsrat av Järbo garn. Läs mer om det här. 

Jag lägger mycket tid och arbete på mina mönster. Om du använder mitt mönster och delar bilder på ditt hantverk på sociala medier så uppskattar jag om du delar en länk till min blogg eller taggar dina bilder med  #intheyarngarden . Det gör det lättare för mig att se vad du har skapat, vilket jag tycker är väldigt roligt att se :)

OBS! Inlägget innehåller annonslänkar, läs mer här (på engelska).

MATERIAL


GarnJärbo 8/4 (100% Bomull, Merceriserad & Gasserad) i olika färger.

Järbo 8/4 går att köpa hos Skapa mer .

Virknål: 2,5 mm

Övrigt: Lite stoppning, sax och en nål. 
STORLEK


Hatten på en svamp är ca. 5 cm i diameter och hela svampen är ca. 6 cm hög. 


FÖRKORTNINGAR


m - maska
lm - luftmaska
sm - smygmaska
fm - fast maska
2 fm tills - 2 fasta maskor tillsammans
st - stolpe
relst fram - reliefstolpe framifrån 
** – upprepa instruktioner mellan asterisker specificerat antal gånger

Lägg till det här projektet till din Ravelry queue!BESKRIVNING


Varje svamp virkas i två delar, fot och hatt. Under sista varvet av hatten virkas hatten och foten samman.


FOT 


De första 9 rundorna virkas i spiral. Varv 10 avslutas med en sm i varvets första m. Varv 11-12 börjar med en 3-lm kedja som räknas som en m.


Börja med en magisk ring.

V 1:   Virka 6 fm i den magiska ringen. (6 m)
V 2:   *2 fm i nästa m , 1 fm i nästa m* upprepa 3 ggr. (9 m)
V 3-4: 1 fm i varje m varvet runt. (9 m)
V 5:   *1 fm i nästa m , 2 fm tills * upprepa 3 ggr. (6 m)
V 6-9: 1 fm i varje m varvet runt, (bild 1)(6 m)
V 10:   2 fm i varje m varvet runt. Avsluta detta varvet genom att göra 1 sm i första m på varvet. (12 m)
V 11:  3 lm, 1 st i samma m som de 3 lm, *2 st i nästa m* upprepa 11 ggr. Avsluta varvet med 1 sm i 3:e lm, (bild 2). (24 m)
V 12:  3 lm, 1 st i samma m som de 3 lm1 relst fram runt nästa m , *2 st i nästa m, 1 relst fram runt nästa m* upprepa 11 ggr. (bild 3). vsluta varvet med 1 sm i 3:e lm eller en osynlig avslutning(36 m)


Klipp av garnet och fäst ändarna.


Svampfot och hatt före sammansättning HATT


Hatten virkas i spiral.

Börja med en magisk ring.


V 1: Virka 4 fm i den magiska ringen. (4 m)
V 2: 2 fm i varje m varvet runt. (8 m)
V 3: 1 fm i varje m varvet runt. (8 m)
V 4: *2 fm i nästa m, 1 fm i nästa m* upprepa 4 ggr. (12 m)
V 5: *2 fm i nästa m, 1 fm i nästa m* upprepa 6 ggr(18 m)
V 6: *2 fm i nästa m, 1 fm i nästa 2 m* upprepa 6 ggr(24 m)
V 7: *2 fm i nästa m, 1 fm i nästa 3 m* upprepa 6 ggr(30 m)
V 8: *2 fm i nästa m, 1 fm i nästa 4 m* upprepa 6 ggr(36 m)
V 9: *2 fm i nästa m, 1 fm i nästa 5 m* upprepa 6 ggr(42 m)
V 10: 1 fm i varje m varvet runt. (42 m)

Under nästa varv (V11)virkar vi samman hatten och foten. Eftersom det är 42 m på sista varvet av hatten men bara 36 m på fotens sista varv behöver vi minska hattens maskor med 6 under sammansättningen. När du minskar (2 fm tills) sticker du virknålen genom främre maskbågen på de 2 m på hatten som ska virkas ihop och genom främre maskbågen på fotens maska. Vid övriga maskor sticker du virknålen genom båda maskbågarna på maskan på hatten men bara genom främre maskbågen på maskan på foten, (bild 5 och 6).

Glöm inte att fylla svampen med lite stoppning före du virkat samman den helt! (bild 7 )

Håll hatten och foten med avigsidan emot varandra.

V 11: *2 fm tills , 1 fm var i nästa 5 m* upprepa 6 ggr. (36 m)
Avsluta varvet med 1 sm i varvets första m eller med en osynlig avslutning.


Sammansättning av fot och hatt

Klipp av garnet och fäst ändarna, (bild 8).

Nu när din första svamp är färdig behöver du bara bestämma vilken färg nästa ska ha :)


Svampar, svampar, svampar...

Ute i det vilda ;)
Om du har frågor eller hittar några fel i mönstret så säg gärna till!

De är väldigt roligt att se era färdiga arbeten så tagga gärna bilder med #intheyarngarden om du delar ditt arbete på sociala medier  :)
Virka lugnt!


© Copyright In the Yarn Garden 2017. All rights reserved. 
Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited without permission from In the Yarn Garden.
You are though very welcome to link to this site. 
You can sell items made from this pattern, please credit In the Yarn Garden as designer. 
You can not use my patterns or pictures for any kind of advertising.

Sunday, July 30, 2017

Spring Garden Bunting


Here comes an extra Spring Garden pattern! The Spring Garden Bunting.
Perfect decoration for a party or maybe for a child's room? This is a pretty quick and easy project.


I have used cotton yarn from Scheepjes which comes in many many colors. The hardest part of this pattern might be to chose the colors :)

Spring Garden Bunting på svenska


Här kommer ett extra Spring Garden-mönster! Girlangen "Spring Garden Bunting", virkade vimplar med små blommönster.
De är perfekta för att dekorera till fest eller kanske till och med i ett barnrum? Det här är ett ganska så snabbt och enkelt projekt.


Jag har använt mig av bomullsgarn från Scheepjes till mina vimplar. Garnet finns i massvis med färger så det svåraste med tillverkningen kan vara att bestämma vilken färg som vimplarna ska ha :)

Friday, June 16, 2017

Spring Garden Hexie Blanket


Hi there! Finally I have finished my hexagon blanket pattern the "Spring Garden Hexie" blanket.  I aimed for making a pattern which would result in a colorful blanket without too many ends to weave in. I have used the yarn Secret Garden from Scheepjes which comes both in variegated and uni color. I'm very happy with the outcome (even though there of course still are some ends to weave in :)).The size of this blanket is for a kids blanket or a laphgan but the size is easily adjusted by adding more hexagons.The pattern is mainly built up by double crochet stitches and chains, I must say that I find it very relaxing since the pattern is easy to remember and that there are not many yarn color changes. 


This post is made in collaboration with Scheepjes. Read more about that here. I put a lot of work into my patterns so if you use them and share images on social media I would be very happy if you share a link to my blog and tag your work by #intheyarngarden (or #springgardenhexieblanket for this blanket). That makes it easier for me to see your creations which I'd love to see :)

Note! This post contain affiliate links. See about tab for more information.MATERIAL


Yarn usedScheepjes Secret Garden (20% Silk, 20% Cotton, 60% Polyester)
I used almost 11 balls for my blanket. 1 ball = about 93 m.

Colors and amount of balls used are:  

4 x 736 (Bird Bath), 
2 x 735 (Wishing Well), 
1 x 705 (Rambling Blooms), 
1 x 707 (Summer House),
1 x 706 (Falling Blossom),

1 x 737 (Shady Courtyard),
1 x 734 (Picket Fence)


Hook: 4 mm


You'll find Scheepjes Secret Garden at Wool Warehouse (world wide shipping).
Wool Warehouse


Note !! I have used another yarn for some of the tutorial images to make it easier to see the stitches.SIZE


The finished blanket is around 90 x 80 cm.


ABBREVIATIONS, US CROCHET TERMS


st - stitch
ch - chain
sl st - slip stitch
sc - single crochet
hdc - half double crochet
dc - double crochet
tr - treble crochet
top ch - the top ch of the ch-3 made first at previous round
sp - space
BLO - back loop only
** – repeat instructions between stars the amount of times specified
[]  - repeat instructions between brackets the amount of times specified, this is a lower level repeat than the **
() - instructions inside the parenthesis are made in the same st/ch

Add this project to your Ravelry queue!!!


DESCRIPTION


The blanket is built up by 7 hexagons4 half hexagonspadding rounds in between and a border.HEXAGON AND HALF HEXAGON


Spring garden hexagons        
The hexagon and half hexagon pattern is found in one of my earlier posts:

Spring Garden Hexie


Make 7 hexagons in colors: 

2 of 735 (Wishing Well), 
1 of 705 (Rambling Blooms), 
1 of 707 (Summer House), 
1 of 708 (Rose Arch), 
1 of 737 (Shady Courtyard),
1 of 734 (Picket Fence).

Make 4 half hexagons in colors: 
1 of 708 (Rose Arch), 
1 of 705 (Rambling Blooms), 
1 of 707 (Summer House), 
1 of 737 (Shady Courtyard).PADDING


Before joining the hexagons and half hexagons we will add 2 rounds on each piece. Use the color 736 (Bird Bath).

Padding for hexagon

Round 1  
Start in any ch-1 sp. Ch 4, dc in ch-1 sp (image 1), *dc in each st (BLO!) until next ch-1 sp (image 2), (dc, ch 1, dc) in ch-1 sp  (image 3)* Repeat from * to * 6 times, omitting the last (dc, ch 1, dc).
Join to the 3:rd st of the beginning ch-4 with a sl st  (image 4).
Round 1 - Hexagon Padding

Round 2  
Sl st into next ch-1 sp. Ch 4, dc in ch-1 sp (image 1), * [ch 1, dc in between st 2 and 3 ahead  (image 2)] until next ch-1 sp  (image 3)(dc, ch 1, dc) in ch-1 sp *Repeat from * to * 6 times, omitting the last (dc, ch 1, dc). 

Join to the 3:rd st of the beginning ch-4 with a sl st (image 4).


Fasten off and weave in ends.Round 2 - Hexagon Padding


Padding for half hexagon


Round 1  
Start in ch-1 sp on side which end with a ch-3 sp. Ch 4, dc in ch-1 sp (image 1), *dc in each st (BLO!) until ch-3 sp (image 2), (2 dc, ch 3, 2 dc) in ch-3 sp (image 3)* repeat *to* 2 times.

*dc in each st (BLO!) until next ch-1 sp, (dc, ch 1, dc) in ch-1 sp* repeat *to* 2 times omitting the last (dc, ch 1, dc). 


Join to the 3:rd st of the beginning ch-4 with a sl st (image 4).Round 1 - Half Hexagon Padding


Round 2  
Sl st into next ch-1 sp. Ch 4, dc in ch-1 sp, * [ch 1, dc in between st 2 and 3 ahead] until next ch-3 sp, (2 dc, ch 3, 2 dc) in ch-3 sp (image 1)* repeat *to* 2 times.

* [ch 1, dc in between st 2 and 3 ahead] until next ch-1 sp, (dc, ch 1, dc) in ch-1 sp (image 2 and 3)* repeat from * to * 2 times, omitting the last (dc, ch 1, dc). 


Join to the 3:rd st of the beginning ch-4 with a sl st (image 4).Round 2 - Half Hexagon Padding


Fasten off and weave in ends.


Hexagons and half hexagons with paddingJOINING


Blanket  model


Now it is time to join the hexagons and half hexagons. The assembling of the blanket is done in 2 steps:

1. Start with the seams marked in red in the image above. You will have 3 long stripes of hexagons after this step.

2. Join the stripes together, seams marked with blue.


Joining method:

Put the two pieces to be joined with the right side against each other (image 1). All st's are made through both of the pieces to be joined. BLO means the two loops held against each other, one from each of the two pieces. 

Start in the ch-1 space to the right (image 2). Sc in ch-1 sp
*ch 1, sc (BLO!) in the next st (i.e. the next dc) (image 3)* repeat *to* until the last st before next ch-1 sp. 
ch 1 and sc in the next ch-1 sp (image 4 and 5).

Joining


If you now have reached the end of the edge to be joined, fasten off and weave in ends. But if you are joining a long edge, ch 1 and sc in the next ch-1 sp and repeat the joining instructions from first * above until you reach the end. Then fasten off and weave in ends.

Back and front view of joiningJoined hexagons


BORDER


Let's finish the blanket by doing a border. Start in the ch-3 sp in the upper right corner (to the right of side A in the blanket model above.)


Round 1 

Side A
(Ch 6, 2 dc) in the ch-3 sp (image 1), *[dc in next st, dc in next ch-1 sp] repeat [to] until next ch-3 sp (image 2), 2 tr in ch-3 sp, 2 tr in next ch-3 sp (image 3)* repeat *to* until last ch-3 sp on side A (image 4).


Border side A - round 1
Side B
(Ch 6, 2 dc) in the ch-3 sp, [dc in next st, dc in next ch-1 sp] repeat [to] until next ch-1 sp (image 5), dc2tog (one leg in each of the next ch-1 sp's, (image 6))  [dc in next st, dc in next ch-1 sp] repeat [to] until next ch-1 sp, 2 dc in ch-1 sp (image 7) repeat *to* until last ch-3 sp on side B.


Border side B - round 1

Repeat side A and side B once. Make 1 dc in next ch-3 sp. Join to the 3:rd st of the beginning ch-6 with a sl st.

Round 2


Side A
Ch 3, (2 dc, ch 3, 2 dc) in next ch-3 sp (image 1), dc in each st until next ch-3 sp (image 2).


Border Side A and B - round 2
Side B
(2 dc, ch 3, 2 dcin the ch-3 sp, *dc in each st until the top of a hexagon (image 3 above), 2 dc in each of the next 2 st's (the dc's made in the ch-1 sp on previous round (image 4 above))* repeat *to* until last hexagon top. Dc in each st until last ch-3 sp on the side.

Repeat side A and side B once. Join to the 3:rd st of the beginning ch-3 with a sl st.


Round 3 - This round is made with hdc's in BLO!!


Side A
Ch 3, hdc in next 2 st's, (2 hdc, ch 3, 2 hdc) in next ch-3 sp (image 1), hdc in each st until next ch-3 sp (image 2).


Border side A and B - round 3
Side B
(2 hdc, ch 3, 2 hdcin the ch-3 sp, hdc in each st until next ch-3 sp but add 2 extra hdc's on the top of each hexagon (i.e. increase by 1 hdc each in any 2 st's on each hexagon) (image 3 above).

Repeat side A and side B once. Join to the 3:rd st of the beginning ch-3 with a sl st (image 4 above).


Fasten off and weave in ends! Hey, the blanket is finished! :)

Spring Garden Hexie Blanket

I hope that you have enjoyed this pattern. I had a really good time making it (at least the crocheting part, not so much on the pattern writing part ;) but it had to be done).


Spring Garden Hexie Blanket in my garden :)

If you've got questions, or find any errors in this pattern, please tell me!
It would be very nice to see your blankets, so please tag images with #intheyarngarden or #springgardenhexieblanket or feel free to leave a comment with a link to your picture.
Happy crocheting!© Copyright In the Yarn Garden 2017. All rights reserved. 
Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited without permission from In the Yarn Garden.
You are though very welcome to link to this site. 
You can sell items made from this pattern, please credit In the Yarn Garden as designer.